SÄÄNTÖJÄ ym.

KOKOUKSESTA POISSAOLON KORVAAMINEN
1. Poissaolo lions-klubin virallisesta kokouksesta voidaan korvata määräajan kuluessa -21 päivää ennen tai jälkeen kokousta siten, että osallistuu johonkin seuraavista:
a) jonkin toisen  lionsklubin kokoukseen tai klubi-iltaan,-juhlaan.
b) oman klubin hallituksen tai toimikunnan kokoukseen
c) mihin tahansa klubin järjestämään aktiviteettiin tai tilaisuuteen
d) johonkin muuhun lionskokoukseen, -tilaisuuteen tai vierailuun.
2. Poissaolo kokouksesta hallituksen hyväksymän syyn perusteella ei vaadi korvausta.
3. Jos ammatti tai työ edellyttää pitkäaikaista poissaoloa paikkakunnalta, hän voi anoa ulkojäsenyyttä määräajaksi.
– – – – – – – – – – – – – – – –

LIONS-CLUB TAMPERE/AMURI ry                                            MUISTIO                          1(1)

Martti O. Hirvonen                                                        6.10.1994

TAIL-TWISTERIN SAKOTUSOHJEET

Tail Twister voi sakottaa oman harkintansa mukaan kaikkia klubin jäseniä, samoin kuin vierailijoita. Aiheita voi keksiä mitä ihmeellisempiä. Näitä voi olla nimi- ja syntymäpäivät, muu julkisuus, arvonimet, uusi auto, uusi asunto, uusi puku tai uusi vaimo jne. Hinta sen mukaan, kuinka tilanne sallii huumorilla höystäen.

Klubikokouksessa 9.2.1994 on päätetty seuraavista minimitaksoista:

-myöhästyminen kokouksesta                                    5 euroa (10)
-kokouksesta poissaolo ilmoittamatta                       5 euroa (10)
-tupakointi kokouksessa                                              5 euroa (10)
-Lionsmerkin puuttuminen                                         5 euroa (10)
-puhuminen ilman pyydettyä puheenvuoroa           5 euroa (10)
-annetun tehtävän suorittamatta jättäminen          10-euroa (10)

Tail-Twister voi myös aktivoida veljiä mm. sakottamalla veljeä, joka ei ole pitkään aikaan käyttänyt puheenvuoroa, syönyt yhteistä illallista, tai muuten ollut paljon poissa. Omien aivojen käyttö ei ole kielletty Tail-Twisteriltäkään. Kaikkia ideoita ei voi esittää valmiina.

OHJE SÄILYTETÄÄN TAIL-TWISTERIN MAPISSA.
– – – – – – – – – – – – – – –

LIONS-CLUB TAMPERE/AMURI ry

KATASTROFIRAHASTON SÄÄNNÖT:

1 §           Lions-Club Tampere/Amuri ry ylläpitää ja kartuttaa rahastoa, jonka nimi on katastrofirahasto.

2 §           Katastrofirahaston tarkoituksena on jakaa avustuksia katastrofien uhreille. Näitä katastrofeja ovat mm. tulipalot, suuronnettomuudet, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset jne. Avustus voidaan kohdistaa yksityiseen henkilöön, perheeseen tai avustustyötä tekevälle järjestölle.

3 §           Rahastoa voidaan kartuttaa seuraavasti:

  1. Siirtämällä vuosittain klubin aktiviteettituloista 10 % rahastoon,
  2. Tekemällä aktiviteetteja katastrofirahaston kartuttamiseen, sekä
  3. Ottamalla vastaan rahastoon osoitettuja avustuksia ja lahjoituksia.

4 §            Katastrofiavustuksen myöntämisestä päättää klubikokous hallituksen esityksestä. Kiireellisessä tapauksessa voi hallitus käyttää neljäsosan rahaston pääomasta avustukseen. Tämä päätös on käsiteltävä seuraavassa klubikokouksessa.

5 §            Katastrofirahasto on tarkoitettu pääasiassa kotimaisten onnettomuuksien kohteille. Klubikokous voi päättä avustusten myöntämisestä myös ulkomaisiin kohteisiin silloin, kun avustuksen perille meno on varmaa esim. paikallisten lionsklubien välityksellä.

6 §            Katastrofirahasto on aina pidettävä kirjanpidossa erillään klubin muista varoista.

7 §            Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yksinkertaisella enemmistöllä klubin kahdessa perättäisessä kokouksessa.

                 Nämä säännöt on hyväksytty Lions-Club Tampere/Amurin ry:n kokouksessa 10.11.1970.

– – – – – – – – – – – – – – –

Alla olevaa kuvaa klikkamalla saat kongressirahaston säännöt näkyviin.

kongressirahaston-saannot